DeFi ทางเลือกใหม่แห่งการสร้าง Passive income

DeFi มันคือระบบทางการเงินที่ไร้ตัวกลาง ยิ่งถ้าคุณลงทุนเยอะคุณก็ได้ส่วนแบ่งเยอะหรือว่าดอกเบี้ยของคุณที่คุณได้เนี่ยจะสูงกว่าระบบการเงินธรรมดาอยู่ 10-20 เปอร์เซ็นต่อปีหรือประมาณ 40 เท่าต่อปีก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับ DeFi คืออะไรซึ่งDefi ย่อมาจาก Decentralized Finance ถ้าแปลแบบง่ายที่สุดมันก็คือ ระบบทางการเงินที่ไร้ตัวกลาง โดยใช้ Smart contrackเป็นสัญญาณอัจฉริยะ และทุกอย่างก็จะอยู่บน Block chain Continue reading DeFi ทางเลือกใหม่แห่งการสร้าง Passive income